Sture Koinberg Landskapsarkitekter

STURE KOINBERG 1935 - 2018

Landskapsarkitekt Sture Koinberg drev det konsulterande landskapsarkitektkontoret S.Koinberg AB från slutet av 60-talet till 2018.

Under de drygt 50 åren i yrket låg tyngdpunkten på upprustning och nybyggnad av bostadsområden och skolor, dvs de vardagsmiljöer där människor tillbringar en stor del av sin tid.

Under de sista åren utgjorde förnyelse av stadmiljöer och upprustningar av landskap och parker en viktig del av arbetsuppgifterna liksom planering av torg och centrumanläggningar, daghem och servicehus, kontor, landskapsinventeringar och analyser.

Målsättningen var att skapa en vacker och funktionell miljö för människor att vistas i, med utgångspunkt från landskapets grundförutstättningar och det historiska arvet.