Sture Koinberg Landskapsarkitekter

Projekt

Här är en presentation av några av de cirka 1.700 projekt som vi arbetat med:

PARKLANDSKAP

OFFENTLIGA MILJÖER

UTREDNINGAR, TÄVLINGAR, BÖCKER
 

SKOLMILJÖER

TORG OCH PLATSER

BOSTADSMILJÖER
 
 

 

tillbaka