Sture Koinberg Landskapsarkitekter

INFO

Landskapsarkitekt Sture Koinberg driver sedan 1971 det konsulterande landskapsarkitektkontoret S.Koinberg AB.

Under de drygt 40 åren i yrket har tyngdpunkten i den projekterande verksamheten varit upprustning och nybyggnad av bostadsområden och skolor, dvs de vardagsmiljöer där människor tillbringar en stor del av sin tid.

Under senare år har förnyelse av stadmiljöer och upprustningar av landskap och parker utgjort en viktig del av arbetsuppgifterna liksom planering av torg och centrumanläggningar, daghem och servicehus, kontor, landskapsinventeringar och analyser.

Målsättningen har varit att skapa en vacker och funktionell miljö för människor att vistas i, med utgångspunkt från landskapets grundförutstättningar och det historiska arvet.

 

< tillbaka