Sture Koinberg Landskapsarkitekter

offentliga miljöer

Karolinska Institutet, Stockholm Solna
4/5