Sture Koinberg Landskapsarkitekter

Parklandskap

Japaninspirerad privatträdgård, Stockholm
2/3